Priser

Førstegangskonsultasjon kr.                                      800,- inkl. mva

Massasje kr.                                                               600,- inkl. mva

Massasje + Laser kr.                                                   650,- inkl. mva

Laserbehandling sår kr.                                              350,- inkl mva

Laserbehandling annet kr.                                                           500,- inkl mva

For hund nummer 2, 3 etc.                                            15% rabatt

Kjøring kommer i tillegg, 2 kr pr km (statens satser er 3.90kr pr km) + bomavgifter