Priser

Førstegangskonsultasjon kr.                                      780,- inkl. mva

Massasje kr.                                                               540,- inkl. mva

Massasje – klippekort á 5 behandlinger kr.             2 255,- inkl. mva

Massasje – klippekort á 10 behandlinger kr.            4310,- inkl. mva

Massasje + Laser kr.                                                   650,- inkl. mva

Laserbehandling kr.                                                    400,- inkl. mva

Laser – klippekort á 5 behandlinger kr.                    1 800,- inkl. mva

Laser – klippekort á 10 behandlinger kr.                  3 400,- inkl. mva

For hund nummer 2, 3 etc.                                            15% rabatt

Kjøring kommer i tillegg, 2 kr pr km (statens satser er 3.90kr pr km) + bomavgifter